Ngày 21/04/2018
Nhập Email
Email đã đăng ký:  
 
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Giấy phép số: 17/GP - TTĐT, ngày 11/3/2015 và 113/GPSĐBS - TTĐT, ngày 11/8/2015
Người chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Phương Anh. Chức vụ: Phó Cục trưởng
Email: contact@rfd.gov.vn
Trụ sở chính: 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3556 4919; Fax: (84-4) 3556 4930