Cục tần số

Dịch vụ công trực tuyến

Thông báo: Cục Tần số vô tuyến điện đang thử nghiệm hệ thống Trợ lý ảo phục vụ hướng dẫn các thủ tục Cấp phép Tần số trên Cổng Dịch vụ công. Qúy Khách hàng truy cập vào Trợ lý ảo để được hướng dẫn chi tiết. Cảm ơn!

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP PHÉP QUA MẠNG
Số giấy phép đã được cấp (nếu có)
Tên cơ quan/công ty (*)  
Tên cũ
Địa chỉ Trụ sở chính (*)  
Tỉnh thành (*)  
Bộ ngành hoặc UBND tỉnh
Số CMND (cá nhân)
(Bạn phải nhập số CMND nếu là cá nhân)
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế
(Bạn phải nhập Mã số doanh nghiệp nếu là tổ chức)
Nơi cấp
Ngày cấp
Cơ quan quản lý thuế
Số tài khoản ngân hàng
Ngân hàng mở tài khoản
Đối tượng khách hàng:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tên người/Phòng ban liên hệ (*)  
Địa chỉ liên hệ (*)  
Số điện thoại cố định
Fax
Số điện thoại di động của người liên hệ (*)  
Email của người liên hệ (*)  

Nếu đã có tài khoản :