Ngày 21/09/2019
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP PHÉP QUA MẠNG
Số giấy phép đã được cấp (nếu có)
Tên cơ quan/công ty (*)  
Tên cũ
Địa chỉ Trụ sở chính (*)  
Tỉnh thành (*)  
Bộ ngành hoặc UBND tỉnh
Số CMND (cá nhân)
(Bạn phải nhập số CMND nếu là cá nhân)
Mã số doanh nghiệp
(Bạn phải nhập Mã số doanh nghiệp nếu là tổ chức)
Nơi cấp
Ngày cấp
Số tài khoản ngân hàng
Ngân hàng mở tài khoản
Đối tượng khách hàng:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tên người/Phòng ban liên hệ (*)  
Địa chỉ liên hệ (*)  
Số điện thoại cố định
Fax
Số điện thoại di động của người liên hệ (*)  
Email của người liên hệ (*)  

Nếu đã có tài khoản :
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Giấy phép số: 17/GP - TTĐT, ngày 11/3/2015 và 113/GPSĐBS - TTĐT, ngày 11/8/2015
Người chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Phương Anh. Chức vụ: Phó Cục trưởng
Email: contact@rfd.gov.vn
Trụ sở chính: 115 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3556 4919; Fax: (84-4) 3556 4930