Cục tần số

Dịch vụ công trực tuyến

Thông báo: Cục Tần số vô tuyến điện đang thử nghiệm hệ thống Trợ lý ảo phục vụ hướng dẫn các thủ tục Cấp phép Tần số trên Cổng Dịch vụ công. Qúy Khách hàng truy cập vào Trợ lý ảo để được hướng dẫn chi tiết. Cảm ơn!